Samråd och dialog

Samråd om planprogrammet för Högsätra genomfördes mellan den 22 augusti och den 10 oktober 2016.

Under samrådet hade alla Lidingöbor, organisationer, näringsliv, politiker och myndigheter som länsstyrelsen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget ställdes ut i Högsätrahusets entré, i stadshuset och på webben. En kortversion delades också ut till hushållen i Högsätraområdet. Under samrådstiden har vi även hållit informationsmöten, och stadens personal har funnit på plats i Högsätrahuset vid flera tillfällen för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Den 5 oktober hölls samrådsmöte i Lidingö stadshus. Det gick också att komma med synpunkter via ett webbformulär på lidingo.se.

Efter samrådet sammanställdes synpunkterna och förslaget justerades. Efter att kommunfullmäktige antog programmet kan detaljplaneringen starta.

Kontakt
Till toppen av sidan