Dokument

Planprogrammet för Högsätra baseras på en rad undersökningar, riktlinjer och policydokument.

Nedan finner du det underlagsmaterial som planprogrammet hänvisar till. Dokumenten/webbplatserna står i bokstavsordning.

Bebyggelseregistretlänk till annan webbplats
Bullerutredninglänk till annan webbplats (pdf, 469.1 kB)
Fornsöklänk till annan webbplats
Geologiska förutsättningarlänk till annan webbplats (pdf, 12.4 MB)
Grönplan för Lidingö 2014länk till annan webbplats (pdf, 6.4 MB)
Handlingsplan för parkeringlänk till annan webbplats (pdf, 1012.1 kB)
Hållbarhetsanalyslänk till annan webbplats (pdf, 659.6 kB)
Markundersökning Översiktliglänk till annan webbplats (pdf, 3.5 MB)
Markundersökning Miljöteknisklänk till annan webbplats (pdf, 1.9 MB)
Miljöprogram 2016 - 2020länk till annan webbplats (pdf, 865.3 kB)
Naturinventeringlänk till annan webbplats (pdf, 2.2 MB)
Riskbedömninglänk till annan webbplats (pdf, 614.5 kB)
Trafik-PMlänk till annan webbplats (pdf, 1.9 MB)
Trafikstrategilänk till annan webbplats (pdf, 4.9 MB)
Trafikplanlänk till annan webbplats (pdf, 6.8 MB)
Utredning Högsätrahusetlänk till annan webbplats (pdf, 1.2 MB)
Utredning av idrottsområdelänk till annan webbplats (pdf, 6 MB)
VA-utredninglänk till annan webbplats (pdf, 1.8 MB)
Översiktsplan 2012länk till annan webbplats

 

Kontakt
Till toppen av sidan