Västra Bosön

Ny detaljplan tas fram för Västra Bosön i stadsdelen Bosön.

Syfte och innehåll

Planens syfte är att reglera de byggrätter som gäller på varje fastighet, byggnadernas höjd och antalet lägenheter.

Detaljplanen ska också ta hänsyn till och reglera det kulturhistoriska värdet i området.

Medborgardialog

Planarbetet har inletts med en dialog med fastighetsägarna om problem och möjligheter i området samt vilka önskemål som finns kring den egna fastigheten.  I dialogen med fastighetsägarna på Bosön samt med Bosöns villaägarförening har det framkommit att det finns en oro för att Lidingö stad inte ska kunna upphäva strandskyddet, varför ett PM har upprättats kring detta. Synpunkterna från fastighetsägardialogen har sammanfattats i ett dokument, se under Mer information.

Markägare

Fastigheten är i privat ägo.

Bakgrund

Start-PMlänk till annan webbplats
Information om fastighetsägardialog, strandskydd och detaljplanPDF (pdf, 64 kB)
PM - detaljplanering och strandskyddPDF (pdf, 177.3 kB)
Sammanställning av fastighetsägardialogPDF (pdf, 234.3 kB)

Handläggare: Åsa Sjöstrand, plan- och exploateringsenheten 

Kontakt
Till toppen av sidan