Holmia 9

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby.

Syfte och innehåll

Planens syfte är att ge Villa Solgården på fastigheten Holmia 9, belägen mellan Holmiavägen och Lejonvägen i Lidingö Centrum, ett bredare användnings­område och möjliggöra ändrad användning från kontor eller likvärdig verksamhet till även bostadsändamål. I detaljplanen ingick tidigare även fastigheterna Holmia 1-3.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2015-10-21
Samråd: 3:a kvartalet 2019
Granskning: 4:e kvartalet 2019
Antagande: 4:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut ej överklagas.

Bakgrund

Start-PMWord (word, 2.9 MB)

Handläggare: Sara Runhem, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan