Planprogram för Högsätra

Planprogrammet för utvecklingen av Högsätra antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018. Projekt-PM för stadsbyggnadsprojektet Högsätra antogs av kommunstyrelsen den 12 november 2018. Nu har arbetet med markanvisning samt detaljplanering startat.

Lidingös översiktsplan pekar ut Högsätra som ett utvecklingsområde. Kommunstyrelsen beslöt 2009 att ett planprogram skulle tas fram för utvecklingen av Högsätra med målet att stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare.

Samråd om planprogrammet för Högsätra genomfördes hösten 2016. Efter samrådet sammanställdes synpunkterna och förslaget justerades.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet den 4 juni 2018. Kommunfullmäktige antog programmet den 18 juni 2018. Efter att kommunstyrelsen antagit projekt-PM den 12 november 2018 kunde arbetet med markanvisning och detaljplaneringen starta.

Kommunstyrelsen tog 2a mars 2020 beslut om att utlysa två markanvisningstävlingar. Den ena markanvisningen avser bebyggelse av circa 115-130 lägenheter i flerbostadshus och den andra markanvisningen avser bebyggelse av en samhällsfastighet om circa 5000 – 5500 kvm BTA i lokalyta.

När byggaktörerna utsetts sluts ett markanvisningsavtal och sedan ska detaljplanen påbörjas. I den processen kommer samråd med Lidingöborna och intressenter att göras. Samrådet planeras till tidig vår 2021.

Projektledare är Amanda Lidbrink, plan- och exploateringsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan