Planprogram för Högsätra

Planprogrammet för utvecklingen av Högsätra antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018. Projekt-PM för stadsbyggnadsprojektet Högsätra antogs av kommunstyrelsen den 12 november 2018. Nu kan detaljplaneringen starta.

Lidingös översiktsplan pekar ut Högsätra som ett utvecklingsområde. Kommunstyrelsen beslöt 2009 att ett planprogram skulle tas fram för utvecklingen av Högsätra med målet att stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare.

Samråd om planprogrammet för Högsätra genomfördes hösten 2016. Efter samrådet sammanställdes synpunkterna och förslaget justerades.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet den 4 juni 2018. Kommunfullmäktige antog programmet den 18 juni 2018. Efter att kommunstyrelsen antagit projekt-PM den 12 november 2018, kan detaljplaneringen nu starta.

Antagandet av projekt-PM blir startskottet för stadsbyggnadsprojektet Högsätra och dess olika delprojekt. Med kommunstyrelsens antagande av projekt-PM blir nästa steg att detaljplanera området och förbereda för markanvisning. Under detaljplanearbetet kommer dialogen med boende att fortsätta och fler tillfällen att tycka till kommer att ges.

Projektledare: Sara Hultqvist, plan- och exploateringsenheten

 

Kontakt
Till toppen av sidan