Fyrtornet 5

En ny detaljplan tas fram för Fyrtornet 5 i Larsberg.

Syfte och innehåll

Syftet med planen är att skapa möjligheter för nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31.

Bakgrund

Start-PMPDF (pdf, 549.5 kB)
Information om pågående planarbetePDF (pdf, 109.3 kB)

Handläggare: Åsa Sjöstrand, plan- och exploateringsenheten 

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan