Markanvisning

Markanvisning kan ske på olika sätt, antingen i konkurrens eller som direktanvisning. Lidingö stad annonserar alla markanvisningar här på webbplatsen. För tillfället finns det inga markanvisningar.

markanvisning Lidingö stad bygga exploatör  

Definition

Markanvisning är en överenskommelse mellan Lidingö stad och en exploatör, som ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med staden om ett visst markområde för bebyggande.

Anvisning på olika sätt

Markanvisning kan ske i konkurrens eller som direktanvisning. Markanvisning i konkurrens är den vanligaste formen, och den sker genom en markanvisningstävling eller arkitekttävling. Staden definierar ett markområde, vilken typ av bebyggelse som ska uppföras, omfattningen på byggnationen samt eventuella krav på upplåtelseform. Gestaltnings- och miljökrav kan också ställas. Intresserade exploatörer lämnar in förslag där det framgår hur kriterierna uppfylls.

Direktanvisning används endast i undantagsfall.

Ett markanvisningsavtal tecknas med den exploatör som vunnit tävlingen. Exploatören får därmed ensamrätt att förhandla med staden under givna villkor om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

I samband med att detaljplanen för det aktuella området antas av kommunfullmäktige godkänns ett marköverlåtelseavtal. 

Till toppen av sidan