Fettavskiljare

Fett sätter sig på väggarna i avloppen och kan bland annat orsaka allvarliga stopp. Driver du en industri eller verksamhet med mycket fettavfall, exempelvis ett bageri eller en restaurang, bör en fettavskiljare installeras.

Fettproblematiken

Spillvatten från exempelvis restauranger, storkök, bagerier samt även från vanliga hushåll innehåller fett. Fettet som släpps ut, stelnar när vattentemperaturen sjunker och fastnar därmed i ledningsnät och pumpstationer. Detta kan bidra till stopp i avloppen som kan orsaka översvämningar i källare eller utsläpp av avloppsvatten i sjöar och vattendrag. Ansamlat fett kan dessutom göra miljön syrefri vilket gör att svavelväte kan bildas.  Svavelväte är en giftig gas som både fräter på betongledningar och pumpstationer samt utgör en arbetsmiljörisk. För att undvika stopp och andra problem som fettet kan bidra till behövs därför fettavskiljning innan spillvattnet leds ut i kommunens ledningssystem.

I de bestämmelser som gäller för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen på Lidingö (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängd. Du som fastighetsägare ansvarar för det som tillförs ledningsnätet och du får inte släppa ut fett som kan orsaka stopp eller på annat sätt vålla skada.

Installation av fettavskiljare

Om det saknas fettavskiljare i anslutning till en verksamhet kan VA-huvudmannen ställa krav på fastighetsägaren att installera en fettavskiljare inom en viss tid.

Bra att tänka på vid installation av fettavskiljare:

 • Kontakta en VVS-konsult eller VVS-entreprenör för att ta fram dimensioneringsunderlag för fettavskiljaren baserat på verksamhet och vattenflöde, lämplig placering och tömningsinstallation. Tänk på att fettavskiljaren måste vara typgodkänd enligt SSEN-1825-1 (Utformning) och SSEN-1825-2 (Dimensionering).
 • Avluftning av fettavskiljare får inte vara kopplat till spillvattenledningen. Endast vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren.
 • Samråd tidigt med tömningsentreprenör med avseende av placering av fettavskiljaren för enkelt tömning. Placeringen ska maximalt vara tio meter från lämplig parkering där tömningsentreprenörens bil kommer att stå
 • Gör en abonnemangsanmälan för tömning av fettavskiljaren med LS Tankservice AB.

Vid installation av fettavskiljare ska du anmäla detta till:

Tekniska förvaltningen Telefon: 08-731 33 03

LS Tankservice AB är vår entreprenör för tömning av fettavskiljare.

Tänk på att större mängder fett från tillexempel stekbord och fritöser i kärl måste du ha ett uppsamlingskärl för återvinning. Det uppsamlade fettet ska lämnas till det företag som ni valt att anlita.

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café
 • Charkuteriindustri
 • Gatukök
 • Kebabgrill
 • Konditori
 • Livsmedelsbutik med manuell hantering
 • Mottagningskök
 • Pizzeria
 • Sushirestaurang
 • Personalmatsal
 • Produktionskök
 • Restaurang
 • Salladsbar
 • Styckningslokal

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan