Enskilt avlopp

Ur miljösynpunkt bör din fastighet helst vara ansluten till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

På Lidingö finns cirka 7150 småhus. De allra flesta är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, men det finns fortfarande cirka 370 fastigheter som har eget avlopp och vatten.

Inom detaljplanelagt område

När du bygger hus inom detaljplanelagt område ansluter du dig till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Kontakta teknik- och fastighetsförvaltningens kundtjänst på telefon 08-731 33 03 för att ansluta dig.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område kan du få anordna egen avloppsanläggning och eget vatten. Om det är möjligt rekommenderar vi ändå att du ansluter dig till det kommunala ledningsnätet. Kontakta gärna en avloppshandläggare på teknik- och fastighetsförvaltningen för rådgivning. Kontaktuppgifter hittar du i rutan Kontakt.

Ansökan om avloppsanläggning

Ansök om tillstånd för enskild avloppsanläggning hos miljö-och stadsbyggnadskontoret i god tid innan du börjar bygga. Du behöver även göra en anmälan om du sätter in en torr- och förmultningstoalett. Kontaktuppgifter hittar du i rutan Kontakt.

Kontakt
Till toppen av sidan