Egen pool

Många vill ha en egen pool eller bad-tunna på tomten. Här beskriver vi vad du behöver tänka på när du ska fylla eller tömma din pool.

Att fylla poolen

Poolen går bra att fylla med trädgårdsslang eller liknande.

När du fyller din pool är det mycket viktigt att du inte lägger slangen på botten och håller den borta från vattenytan.  De kommunala vattenledningarna är satta under tryck, och skulle detta försvinna skapas ett undertryck i slangen. Det leder till att förorenat vatten sugs tillbaka in i slangen och ut i dricksvattenledningarna, även kallat återströmning. Alla fastigheter med anslutning till det kommunala vattensystemet är utrustade med återströmningsskydd, men dessa är inte byggda för att stå emot trycket från de stora vattenmassorna i en pool.

Det tar tid att fylla en pool. Tiden påverkas av hur mycket vatten som andra som är kopplade till ledningsnätet använder för tillfället, men räkna med att du fyller cirka 2 kubikmeter/timme.

Att tömma poolen

Avklorering
Poolvatten som innehåller klor måste avkloreras innan det kan tömmas ut. Detta kan göras på följande sätt:

  • Låt vattnet stå ute i solen ett par dagar (dock inte rekommenderat för större mängder vatten).
  • Tillsätt någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat, vilket säljs i bassängtillbehörsbutiker.

Läs mer innan du tömmer poolen: Stockholm Vattens råd för privata poolerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tömning

Innan tömning ska vattnet alltid avkloreras. Avklorerat vatten går bra att tömma ut direkt på tomten genom en lämplig yta där marken kan absorbera vattnet, exempelvis gräsmattan. Det går även bra att leda vattnet till närmaste dagvattenbrunn eller dagvattendike genom en slang.

Det är viktigt att du inte leder ditt poolvatten till avloppsnätet, till exempel genom golvbrunn eller handfat. Reningsverket är till för smutsigt vatten och vi vill därför minimera stora mängder tillskottsvatten, som exempelvis poolvatten, eftersom det försämrar själva reningsprocessen.

Vatten som avleds under normal drift

För vatten som avleds från bassäng under normal drift gäller samma som vid tömning (se ovan), men vatten från backspolning av poolfilter bör ledas till avloppsnätet istället. Detta för att föroreningsnivån är mer koncentrerad i det vattnet.

Mer om pool

Bygglov: Så länge markens ursprungliga höjdläge runt poolen inte påverkas krävs inget bygglov när du ska anlägga en pool. Ändras höjdläget kan ett marklov krävas. Trädäck, poolskydd eller murar i anslutning till poolen kan komma att kräva bygglov. Läs mer under kommunens sidor om bygglov.

Polistillstånd: Om du behöver spränga eller spräcka sten när du bygger pool krävs alltid tillstånd från polisen. Ansökan om tillstånd lämnas in hos polismyndigheten i det distrikt där arbetet ska utföras. Ligger din mark inom strandskyddsområde krävs även strandskyddsdispens.

Säkerhet

En pool är för de flesta en underbar plats för skratt, lek och avkoppling, men det får inte glömmas att det även är en potentiell dödsfälla. Lämnar man poolen ur sikte för bara så mycket som ett ögonblick så kan ett litet barn ramla ned i poolen, eller så kanske det är hunden som råkar ut för en olycka när du är iväg till jobbet.

Det är därför helt nödvändigt och dessutom lagstiftat att poolen ska vara utrustad med antingen ett godkänt poolskydd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika, eller ett minst 90 centimeter högt staket med barnsäkra grindar.

Kontakt
Till toppen av sidan