Frågor och svar

Här listar vi de vanligaste frågorna som kommer in till vår kundtjänst.

Hur är vattenkvaliteten i Lidingö stad? Dricksvattnet på Lidingö köps in från Stockholms vatten och uppfyller Livsmedelsverkets krav på dricksvatten med god marginal. Minst fyra vattenprover görs varje månad på vattnet i ledningsnätet. I juli varje år testas vattnet i Lidingös tre vattentorn.

Vad kostar vattnet? Här kan du se VA-taxan för Lidingö stad.

Jag ska installera en tvättmaskin/diskmaskin. Vilken hårdhet har mitt vatten? Vattnet på Lidingös totala hårdhet är 5,5°dH, vilket innebär att det är på gränsen mellan mjukt och medelhårt vatten.

Varför är vattnet vitt eller grått?  Det bildas ofta luftbubblor i vattnet när du tappar upp det, vilket orsakar den vita eller gråa färgen. Precis som det låter så är detta ofarligt, låt glaset stå någon minut så borde vattnet bli klart igen.

Vattnet smakar/doftar klor? Klor tillsätts i Norsborgs vattenverk (varifrån Lidingö får sitt dricksvatten) för att förhindra eventuell tillväxt av mikroorganismer. Har man ett känsligt luktsinne eller om man är ovan att dricka klorerat vatten kan man uppleva doft eller smak av klor. Tappa upp vattnet i en tillbringare och låt stå i några minuter så bör doften försvinna.

Vattnet är gult eller brunt. Vad beror det på? Det som orsakar den gulbruna färgen är järn-/rostflagor som vid enstaka tillfällen lossnar från ledningarna och följer med vattnet. Problemet brukar lösas genom att du spolar i kranen under cirka 15 minuter. Om färgen inte försvinner bör du kontakta kundtjänst. Rostigt vatten är inte farligt att dricka, men du bör undvika att tvätta i det då det finns en risk för missfärgning.

Jag har av misstag tvättat i rostvatten, vad gör jag? Ta bort fläckarna innan tvätten har torkat. De är betydligt lättare att få bort då än efter tvätten har torkat. Du kan även vänta på att rosten försvunnit från ledningarna, och därefter tvätta kläderna på vanligt vis. Sitter det fortfarande kvar rostfläckar kan du behandla med citronsyra, vinsyra eller oxalsyra som du tillsätter i tvättmedlet, det är dock viktigt att du sköljer tvätten noga efteråt. Det finns även specialframtagna produkter mot rostfläckar.

Vattnet är grönt? Om ditt kranvatten är grönt är det troligt att värmeväxlaren läcker. För att upptäcka läckor tillsätts ett grönt ämne, pyranin, till fjärrvärmevattnet. Ämnet är helt ofarligt. Kontakta din fastighetsskötare.

Hur mycket vatten går det åt per person och dygn? Varje dygn använder varje person i genomsnitt cirka 160 liter vatten, fördelat på följande sätt:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Det är stopp i mitt avlopp, vad gör jag? Är det stopp i avloppet rekommenderas att du använder verktyg som till exempel sugpropp och rensband tillsammans med spolning av hett vatten. Använd aldrig propplösare; de är starkt frätande och du riskerar att förvärra stoppet. 

Vad kan jag spola ned i avloppet? Generellt sätt allt som först har gått igenom magen, samt toalettpapper. Inget annat. Övrigt riskerar att orsaka stopp i avlopp och ledningar samt föroreningar i hav och sjö.

Blir vattnet bättre om jag sätter in ett filter? Vattnet som distribueras uppfyller livsmedelsverkets krav och är ett av världens bästa kranvatten. Det finns många olika filter på marknaden och frågor om deras funktion hänvisar vi till leverantörerna. Installation av ett privat dricksvattenfilter medför risk för bakterietillväxt i filtermaterialet.

Varför och när ska jag läsa av min vattenmätare? Vattenmätaren läses av för att försäkra att du varken betalar för mycket eller för lite i vattenavgift. Vattenmätaren bör avläsas en gång per år. Att vi har rätt uppgifter om din vattenförbrukning vinner både du och kommunen på.

Hur vet jag vilken förväntad årsförbrukning jag har? Detta kan du se på din räkning varje gång den kommer.

Jag tror att min vattenförbrukning kommer att ändras nästa år, vad gör jag? Är du orolig över att bli debiterad för mycket eller för lite för din vattenförbrukning på grund av en förändring i hushållet, exempelvis barn som flyttar ut, bör du kontakta kundtjänst omgående. Detta kan du göra när som helst under året.

Ska det vara vatten i vattenmätaren? Ja, de nya mätarna är vattenfyllda. Ibland kan det ligga kvar en luftbubbla, men den försvinner efter ett tag.

Vem äger vattenmätaren och avstängningsventilerna? Lidingö stad äger vattenmätaren och du som fastighetsägare äger avstängningsventilerna.

Varför finns det avstängningsventiler? De finns för att underlätta vid vattenmätarbyte samt för att försäkra att vattnet som finns i fastighetens ledningsnät inte rinner ut i samband med bytet.

Min avstängningsventil läcker, vem ska åtgärda detta? Du som fastighetsägare äger och ansvarar för avstängningsventilerna. Ta kontakt med en rörmokare.

Får jag själv stänga av vattnet i gatan? Nej, det får du inte. Kontakta kundtjänst.

Får jag tvätta min bil på uppfarten? Tvätta helst bilen i en miljöanpassad biltvättanläggning eller i andra hand i en gör-det-själv-anläggning. I dessa tas tvättvattnet med dess kemikalier om hand och renas. Om du tvättar din bil på gatan eller p-platsen går det förorenade tvättvattnet ut i sjöar och hav via dagvattensystemet. Tvättar du trots allt själv, använd fordonstvätt- och avfettningsmedel som är miljöanpassade.

Kan man dricka varmvatten? Varmvatten från kranen anses inte vara ett livsmedel och bör aldrig användas till matlagning eller dryck. Varmvatten har en tendens att lösa och ta med sig koppar från ledningarna. Små barn är extra känsliga för koppar. Om du ska tillaga välling eller barnmat, värm kallvatten i stället för att använda varmvatten från kranen. Tänk på ditt barns hälsa.

Är vatten i flaska bättre än kranvatten? Nej, varken ekonomiskt, miljömässigt eller hälsomässigt. Lidingös vatten kostar drygt 1,5 öre per liter, vilket är flera tusen gånger billigare än många typer av flaskvatten.

Kranvatten är också betydligt mer miljövänligt än flaskvatten. Transporten av flaskvatten kan ske via flyg, tåg, båt eller lastbil till affären, dit konsumenten dessutom i många fall åker bil för att köpa det, medan kranvattnet energisnålt transporteras i ledningar med hjälp från pumpar. Endast transporten av 1 liter flaskvatten ger upphov till 1000 gånger mer koldioxid än transporten av samma mängd kranvatten! Dessutom kräver kranvatten ingen förpackning.

Hälsomässigt innehåller många typer av flaskvatten högre halter av ämnen såsom flour och/eller natrium än vad livsmedelverket rekommenderar, medan kranvatten uppfyller livsmedelverkets krav med god marginal.

Hur ofta får du ett mer hälso-och miljövänligt alternativ för 1/1000 av priset? Välj kranvatten.

Jag ska gräva på tomten och behöver veta hur ledningarna går, var finns sådan karta?
Du hittar detta på Ledningskollen.selänk till annan webbplats

Hur kontaktar jag er?
Vardagar klockan 08.30-16.00: Kundtjänst, telefon 08-731 46 69.
Övrig tid: Securitas, jourtelefon 010-470 56 57.

Kontakt
Till toppen av sidan