Markanvisning för Högsätra

Kommunstyrelsen har beslutat om att utlysa två markanvisningstävlingar för bebyggelse av Högsätra, samt att godkänna framtaget kvalitetsprogram för området.

Markanvisningstävling för flerbostadshus

Lidingö stad bjuder nu in till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus innehållandes ca 115 -130 bostäder i Högsätra. Högsätra ligger centralt belägen på Lidingö och här finns ett bostadsområde från 70-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, nu kallat Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att istället ge plats åt bostadsbebyggelse av en mer småskalig karaktär.

På platsen där Högsätrahuset idag står och på den stora parkeringsytan i anslutning till Högsätrahuset ska det istället uppföras bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska präglas av grönska och högklassisk arkitektur. Ett kvalitetsprogram har tagits fram för att tydligt förmedla staden ambition gällande kvartersmark och allmän platsmark.

Ritning för markanvisningstävling av flerbostadshus i Högsätra

Markanvisningen omfattar kvarter A, C och D.

Processen och viktiga datum

Markanvisningen planeras att genomföras i form av ett jämförelseförfarande med dialogprocess. Markanvisningen kommer att genomföras i två steg. I första steget är alla exploatörer välkomna att inkomma med tävlingsförslag. Staden kommer därefter att göra en utvärdering och arbeta vidare med de 2-4 exploatörer vars förslag bäst uppfyller stadens kriterier. Av dessa förslag kommer sedan ett vinnande förslag att väljas ut.

På grund av situationen med coronavisruset Covid-19 har schemat för båda markanvisningstävlingarna reviderats. Inlämning del ett kommer ske den 28e augusti 2020. Mer information finns i respektive inbjudan.

Deadline har reviderats till den 28:e augusti 2020. Respektive tävlingsinbjudan har uppdaterats med reviderat schema.

När en exploatör har utsetts sluts ett markanvisningsavtal och sedan ska detaljplanen samrådas. Samrådet planeras till våren 2021.

Inbjudan till markanvisningstävling för bebyggelse av flerbostadshus i Högsätra.PDF (pdf, 1.2 MB)

Markanvisningstävling för Samhällsfastighet

Lidingö stad bjuder nu in intresserade exploatörer till en markanvisningstävling för uppförandet av en samhällsfastighet i Högsätra, med arbetsnamn Hälsans hus.

Högsätra ligger centralt belägen på Lidingö och här finns ett bostadsområde från 70-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, idag kallad Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att istället ge plats åt bostadsbebyggelse av småskalig karaktär samt en ny samhällsfastighet, Hälsans hus, som bland annat ska rymma några av de verksamheter som finns i Högsätrahuset idag.

Fastigheten kommer att upplåtas med tomträtt.

Ritning av området Högsätra och Hälsans hus

Processen och viktiga datum

Markanvisningen planeras att genomföras i form av ett jämförelseförfarande med dialogprocess. Markanvisningen kommer att genomföras i två steg. I första steget är alla exploatörer välkomna att inkomma med tävlingsförslag. Staden kommer därefter att göra en utvärdering och arbeta vidare med de 2-3 exploatörer vars förslag bäst uppfyller stadens kriterier. Av dessa förslag kommer sedan ett vinnande förslag att väljas ut.

Reviderat schema

På grund av situationen med coronavisruset Covid-19 har schemat för båda markanvisningstävlingarna reviderats. Inlämning del ett kommer ske den 28e augusti 2020. Mer information finns i respektive inbjudan.

Deadline har reviderats till den 28:e augusti 2020. Respektive tävlingsinbjudan har uppdaterats med reviderat schema.

När en exploatör har utsetts sluts ett markanvisningsavtal och sedan ska detaljplanen samrådas. Samrådet planeras till våren 2021.

Inbjudan till markanvisningstävling för bebyggelse av samhällsfastighet i Högsätra.PDF (pdf, 940.6 kB)

Kontakt

Frågor under tävlingsperioden besvaras i dokumentet "Frågor och svar", alternativt via mail till projektledare Amanda Lidbrink på amanda.lidbrink@lidingo.se

Den 17e mars hölls ett informationsmöte för markanvisningarna i Högsätra. Presentationen och de frågor som ställdes finns att hitta under dokumenten för respektive markanvisning.

Till toppen av sidan