Högsätra

Ett projekt-PM för stadsbyggnadsprojektet Högsätra antogs av kommunstyrelsen den 12 november 2018. Det innebär att detaljplaneringsprocessen för området nu kan börja.

Högsätra Gångsätra Lidingö stad Kantarellen

Lidingös översiktsplan pekar ut Högsätra som ett utvecklingsområde. Kommunstyrelsen beslutade 4 juni 2018 att godkänna ett planprogram för Högsätra med målet att stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Därefter har även ett projekt-PM och ett kvalitetsprogram godkänts av kommunstyrelsen.

Stadsbyggnadsprocessens faser. Högsätra befinner sig i början av den mörkrosa delen av pilen: Detaljplanering.

Planprogram

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 4 juni 2018 och antogs i kommunfullmäktige den 18 juni 2018. Den 12 november 2018 antogs projekt-PM av kommunstyrelsen och detaljplaneringen för stadsbyggnadsprojektet Högsätra kan starta.

Hela det antagna planprogrammetPDF (pdf, 36.7 MB)

Projekt-PM

Den 12e november 2018 tog kommunstyrelsen ett beslut om att godkänna ett projekt-PM, vilket satte ramarna för fortsatt planering av Högsätra.

Kvalitetsprogram

Kvalitetsprogrammet för Högsätra godkändes av kommunstyrelsen den 2a mars 2020.

Vad händer nu?

Två markanvisningstävlingar har utlysts för bebyggelse av Högsätra. Den ena markanvisningen avser bebyggelse av cirka115-130 lägenheter i flerbostadshus och den andra markanvisningen avser bebyggelse av en samhällsfastighet om circa 5000 – 5500 kvm BTA i lokalyta.

Inbjudan till markanvisningstävlingarna

Delområden

Lillåkersvägen

En ny detaljplan för Lillåkersvägen tas fram i samband med utvecklingen av Högsätra. Detaljplanen ska möjliggöra för bostadsbebyggelse på en befintlig hårdgjord parkeringsyta.

Kärnan

En ny detaljplan ska tas fram för Kärnan. Detaljplanen ska möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och radhus på befintlig hårdgjord parkeringsplats, längs med Lerbovägen samt på platsen där Högsätrahuset står idag. Detaljplanen ska även möjliggöra för en samhällsfastighet som kan inrymma de verksamheter som finns i Högsätrahuset idag.

Idrottsområdet

Till detaljplanen för Idrottsområdet planeras det att byggas nya och bättre idrottshallar och ges plats för aktivitetsytor. Ett samråd för Idrottsområdet planeras att hållas under 2020.

Högsätra idrottsområde

Senaste nyheterna

Till toppen av sidan