Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö centrum

Målet med att utveckla Lidingö centrum är att skapa ett levande centrum där bostäder, handel och service samsas med småstadskvalitéer och god tillgång till parkering.

Staden sätter ramarna för utvecklingen

Kommunstyrelsen antog ett projekt-pm för Lidingö centrum i juni 2019. Detta projekt-pm, som finns att läsa nedan, sätter ramarna för utvecklingen av Lidingö centrum. Målet är att skapa ett levande centrum med bostäder, handel, service, småstadskvalitéer och parkering.

Samarbetar med centrumägaren

Utvecklingen av centrum är ett samarbete mellan Lidingö stad och centrumägaren Grosvenor. Eftersom marknaden för Grosvenor och kommersiella lokaler har befunnit sig i ett starkt omvandlingstryck har processen kring utvecklingen av centrum påverkats. Lidingö stads representanter har under hösten 2019 och vintern 2020 fört dialog med Grosvenor såväl som med handlarna i centrum. Arbetet med planeringen fortsätter nu under 2020 utifrån de nya förutsättningarna, för att skapa ett så bra förslag som möjligt.

Du kan tycka till vid flera tillfällen

När det finns ett förslag från Grosvenor som är kommersiellt gångbart samt motsvarar de förväntningar Lidingöborna har på ett småskaligt centrum, kommer förslaget att presenteras för Lidingöborna och näringslivet. Alla som vill kommer att kunna tycka till om förslaget. Därefter följer samråd och dialog i enlighet med plan- och bygglagen och då kommer alla intresserade att erbjudas ytterligare tillfällen att tycka till.

Handlingar och underlag

Projekt-pm (2019)PDF (pdf, 1.2 MB)

(På grund av en ombyggnation av hemsidan finns inte alla handlingar tillgängliga just nu. Ring kundcenter 08-731 30 00 om du vill läsa bakgrundsmaterialet.)

Tidsplan

Att ta fram en detaljplan beräknas ta två till tre år. Arbetet startar när det finns ett mer konkret förslag.

Handläggare: Mattias Olsson, plan- och exploateringsenheten  

Kontakt
Till toppen av sidan