Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Förskola i Dalénum

Behovet av förskolor inom Dalénum är stort och Lidingö stad bjöd därför in till markanvisningstävling för att på stadens mark uppföra en förskola. Tiden för markanvisningstävlingen har nu gått ut. Vi kommer inom kort att återkoppla till alla som deltog i tävlingen.

En markanvisningstävling anordnades för en ny förskola i Dalénum, fastigheten Geodimetern. Nu är vi i fasen där staden går igenom och utvärderar de förslag som kom in. Stadens utvärderingsgrupp utser därefter en vinnare som staden avser att arbeta vidare med för genomförandet av projektet.

Exteriör Dalénum

Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med detaljplanens bestämmelser och stadens övriga riktlinjer. Utvärdering kommer att göras av en utvärderingsgrupp bestående av politiker och tjänstemän från staden. Utvärderingsgruppen kommer att utse byggherre baserat på tävlingsbidraget i helhet.

Tidplan och viktiga datum

Tävlingsförslaget ska ha inkommit till Lidingö stad senast den 15 september 2020. När förslagen kommit in sker en utvärdering. Efter tävlingstidens utgång utses den som staden avser arbeta vidare med för genomförandet av projektet.

När markanvisningstävlingen är avgjord kommer staden att teckna ett markanvisningsavtal med vinnaren. Avtalet innebär en ensamrätt för vinnaren att, under en begränsad tid och under givna villkor, få teckna ett tomträttsavtal och genomförandeavtal med staden gällande uppförande av förskola på fastigheten Geodimetern 4.

Kontakt
Till toppen av sidan