Rudboda centrum

Staden tar fram en ny detaljplan för Rudboda torg. Syftet är att göra torget till en tryggare och mer attraktiv plats genom att utveckla utomhusmiljön, bygga fler bostäder samt skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken.

Flygvy över Rudboda torg

Projekt-PM för Rudboda centrum har godkänts av kommunstyrelsen och arbetet med detaljplanen för att utveckla området vid Rudboda torg kan starta.

Centrum från 60-talet

Rudboda centrum byggdes under 1960-talet och behöver nu rustas upp. Verksamhets­byggnaden och dagens flerbostadshus på fastigheten Eklövet 1 är i dåligt skick, och livsmedelsaffären har behov av större och bättre butiksytor. På fastigheten Palmen 1 finns en så kallad vandringskyrka som inte längre är i bruk och som är i mycket dåligt skick.

Syftet med projektet är att göra Rudboda torg till en tryggare och mer attraktiv plats genom att tillföra fler bostäder, skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken och utveckla utomhusmiljön på torget.

Projektområdet omfattar fastigheterna Eklövet 1 som ägs av Lidingö stads Fastighets AB och Palmen 1 som ägs av Lidingö stad.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

Projekt-PM antaget: 2019-12-02
Samråd: 3:e kvartalet 2020
Granskning: 4:e kvartalet 2020
Antagande: 1:a kvartalet 2021
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Handlingar och underlag

Projekt-PM Rudboda stadsdelscentrumPDF (pdf, 363.1 kB)

Handläggare: Anna Lindqvist, plan- och exploateringsenheten 

Mer information
Kontakt
Ett fel uppstod:404 Not Found for URL https://www.kundo.se/api/lidingo/lillalidingobron.json
Till toppen av sidan