Holmia 9, Hersby

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby. Syftet med en ny detaljplan är att Villa Solgården ska kunna användas både som kontor och bostad.

Planens syfte är att ge Villa Solgården på fastigheten Holmia 9, belägen mellan Holmiavägen och Lejonvägen i Lidingö centrum, ett bredare användnings­område och möjliggöra ändrad användning från kontor eller likvärdig verksamhet till även bostadsändamål. I detaljplanen ingick tidigare även fastigheterna Holmia 1-3.

Tidsplan

Planuppdrag: 2015-10-21
Samråd: 3:e kvartalet 2019
Granskning: 4:e kvartalet 2019
Antagande: 4:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut ej överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Start-pmPDF (pdf, 315.5 kB)

Handläggare: Sara Runhem, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan