Fyrtornet 5, Larsberg

Staden utreder möjligheten att bygga nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31. En ny detaljplan tas därför fram för Fyrtornet 5 i Larsberg.

Syftet med planen är att skapa möjligheter för nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31.

Handlingar och underlag

Start-PMPDF (pdf, 549.5 kB)
Information om pågående planarbetePDF (pdf, 109.3 kB)

Handläggare: Åsa Dahlgren, plan- och exploateringsenheten 

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan