Brädgården och Båtbyggaren, Bo

Staden utreder möjligheten att göra kvarteret Brädgården vid Kyrkviken till ett attraktivt bostadsområde med markbostäder. Även verksamheterna på den angränsande tomten, Båtbyggaren, ska utvecklas.

Efter att Beijers bygg flyttade sin verksamhet från kvarteret Brädgården 2015 sanerades marken. Kvarteret består i dagsläget av ett inhägnat grusat område och är obebyggt, med undantag av en tegelbyggnad. I kvarteret Båtbyggaren finns vattenanknuten verksamhet som båtvarv och båtbyggeri.

Markbostäder och utvecklad verksamhet

Syftet med projektet är att utveckla kvarteren Brädgården och Båtbyggaren till bostadsområden som på ett bra sätt samverkar med de befintliga verksamheterna.

Kvarteret Brädgården har ett attraktivt läge för bostäder och ska planläggas för villor. Kvarteret Båtbyggaren har ett antal väletablerade verksamheter inom båtbyggeri, båtvarv och snickeri. Möjligheten att utveckla verksamheterna samt möjligheten att planlägga en del av Båtbyggaren för radhus eller villor ska utredas.

Försäljning av tomter beräknas till år 2022.

Tidsplan

Projekt-pm antogs: kvartal 1, 2020
Inledande utredningar: kvartal 2, 3 och 4, 2020
Samråd: kvartal 1 och 2, 2021
Granskning av förslaget: kvartal 3, 2021
Detaljplanen antas: kvartal 4, 2021
Planen vinner laga kraft: cirka 3 veckor efter antagandet, om antagandebeslutet inte överklagas.

Tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Projekt-pmPDF (pdf, 692 kB)

Handläggare: Amanda Lidbrink, plan- och exploateringsenheten 

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan