Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kungsljuset 2 – Skärsätra vattentorn

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Kungsljuset 2 i stadsdelen Skärsätra, mer känd som det gamla vattentornet.

På fastigheten finns i dag tre byggnader. Centralt på tomten finns det före detta vattentornet, som sedan början av 1980-talet är ombyggt till bostäder. Här finns också en komplementbyggnad i ett plan, och vid Pyrolavägen finns en garagebyggnad. För att göra en försäljning av marken möjlig ska planen säkerställa huvudbyggnadens kulturhistoriska värden med skyddsbestämmelser. Planläggningen ska också bekräfta den pågående markanvändningen som är bostadsändamål.

Fastigheten ägs av Lidingö stad. 1982 upprättades ett tomträttsavtal för fastigheten och byggnaderna på fastigheten såldes till dåvarande tomträttshavare. I dag är det husets bostadsrättsförening som är tomträttshavare.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Planuppdrag: 25 oktober 2017
Samråd: 25 februari - 25 mars 2019
Granskning: 20 juni 2019 -1 augusti 2019
Antagande: Sommaren 2020
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Underlag och handlingar

Start-PM Kungsljuset 2PDF (pdf, 481.3 kB)

Samrådshandlingar

Information om samrådPDF (pdf, 129.2 kB)

Planbeskrivning samrådPDF (pdf, 1.1 MB)

Plankarta samrådPDF (pdf, 340.5 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 76.9 kB)

Granskningshandlingar

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

PlankartaPDF (pdf, 324.8 kB)

Underrättelse om granskningPDF (pdf, 23.8 kB)

GranskningsprotokollPDF (pdf, 213.2 kB)

Antagandehandlingar

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 44.2 kB)

AntagandeprotokollPDF (pdf, 216.2 kB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan