Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gångsätra förskola

Högsätra ska utvecklas med fler bostäder och då behövs fler förskoleplatser. Det finns begränsade möjligheter att bygga en ny förskola inom området. Därför föreslår staden att befintliga Gångsätra förskola byggs ut.

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra att antalet förskoleplatser i Gångsätra förskola kan utökas till cirka 130 stycken. Detaljplanen ska medge en utökad byggrätt samt säkerställa att förskolan har tillräckliga friytor inom förskoleområdet.

Planområdet ligger i stadsdelen Gångsätra och utgörs av fastigheterna Mossen 1, del av Lidingö 9:390 samt del av Lidingö 9:130.

Alla fastigheter ägs av Lidingö stad. Gångsätra förskola finns inom fastigheten Mossen 1. Inom fastigheten Lidingö 9:390 finns en handelsträdgård som arrenderar marken av Lidingö stad. Inom fastigheten Lidingö 9:130 finns Pumpvägen.

Sammanfattning

Bakgrund

Högsätra ska utvecklas med fler bostäder och då behövs fler förskoleplatser i närområdet. Det finns begränsade möjligheter att bygga en ny förskola inom planområdet för Högsätraprojektet och därför föreslås att Gångsätra förskola byggs ut. Förskolan ligger nära Högsätra, har i dag plats för 56 barn och skulle kunna ta emot fler. Personalen vid Gångsätra förskola upplever dessutom att lokalerna behöver byggas om för att kunna optimera verksamheten. Att utveckla Gångsätra förskola tillgodoser både förskolans behov av ombyggnad och behovet av fler förskoleplatser i området.

Ny tvåvåningsbyggnad

Den nya förskolan planeras bli en tvåvåningsbyggnad som placeras bredvid den befintliga förskolan. Det gör att förskolans verksamhet kan fortsätta bedrivas i den nuvarande förskolans lokaler under tiden som den nya byggs. När den nya förskolan är klar rivs den gamla och området görs till förskolegård.

Handelsträdgården kan fortsätta sin verksamhet

För att kunna bygga en ny förskola bredvid den befintliga behöver man använda en del av fastigheten Lidingö 9:390 (den närliggande handelsträdgården). Handelsträdgården arrenderar marken av Lidingö stad, men markområdet där förskolan är tänkt att byggas används inte. Staden bedömer att det är möjligt att omförhandla arrendeavtalet och att handelsträdgården kan fortsätta sin verksamhet som tidigare inom övriga delar av området.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Planuppdrag: 2019-05-22
Samråd: kvartal 2 2020
Granskning: kvartal 3 2020
Antagande: kvartal 4 2020
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Start-PMPDF (pdf, 1.9 MB)

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan