Markanvisning och försäljning

När staden säljer ett kommunägt markområde sker det via markanvisning. Lidingö har ingen tomtkö, tomter säljs på öppna marknaden.

Lidingöbron och infarten till ön från luften 

När staden planerar att sälja ett kommunägt markområde, markanvisar vi marken. En markanvisning är en överenskommelse mellan Lidingö stad och en exploatör. Den ger exploatören ensamrätt att, under en begränsad tid och under givna villkor, förhandla med staden om ett visst markområde för bebyggande.

Hur går en markanvisning till?

Markanvisning kan ske i konkurrens där man jämför flera exploatörer eller som direktanvisning.

Konkurrens

Markanvisning i konkurrens är den vanligaste formen. Den sker genom en markanvisningstävling eller arkitekttävling. Staden definierar ett markområde, vilken typ av bebyggelse som ska uppföras, omfattningen på byggnationen samt eventuella krav på upplåtelseform. Gestaltnings- och miljökrav kan också ställas. Intresserade exploatörer lämnar in förslag där det framgår hur kriterierna uppfylls. Ett markanvisningsavtal tecknas med den exploatör som vunnit tävlingen. 

Direktanvisning

Direktanvisning används endast i undantagsfall. Kommunen får in ett eller flera förslag om att exploatera ett område. Om kommunen värderar att förslaget/förslagen är bra och vill utveckla marken på det sätt som förslaget visar lämnar kommunen besked om markanvisning. Det finns ingen garanti att ett förslag leder till markanvisning.

Godkännande

I samband med att detaljplanen för det aktuella området antas av kommunfullmäktige godkänns ett avtal för överlåtelse av marken.

Markanvisningstävlingar

Under första halvan av 2020 planeras två markanvisningar att genomföras för bebyggelse i Högsätra. Den ena avser bebyggelse av 115-130 lägenheter i flerbostadshus. Den andra avser bebyggelse av en samhällsfastighet om cirka 5000 – 5500 kvadratmeter lokalyta.

Markanvisning för Högsätra

Behovet av förskolor inom Dalénum är stort och Lidingö stad bjuder därför in till markanvisningstävling för att på stadens mark uppföra en förskola. Tävlingsperioden är 27 maj-15 september 2020.

Markanvisningstävling för förskola i Dalénum

Aktuella markförsäljningar

Just nu finns det inga pågående markförsäljningar.

Vill du bygga bostäder eller lokaler på Lidingö?

Då kan du anmäla dig till vårt intressentregister. Skicka ett e-postmeddelande till oss så lägger vi till dina uppgifter i intressentregistret. När du gör det godkänner du samtidigt att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gdpr.

miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Tomter för villabebyggelse

Stadens småhustomter säljs genom slutet anbudsförfarande till högstbjudande på öppna marknaden, exempelvis via Hemnet. Staden har ingen tomtkö.

Kontakt
Ett fel uppstod:404 Not Found for URL https://www.kundo.se/api/lidingo/lillalidingobron.json
Till toppen av sidan