Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Torsviks nya idrottshall

På uppdrag av Lidingö stad bygger Veidekke en fullstor idrottshall om 20x40 meter. Den nya hallen kommer också att innehålla en fritidsverksamhet. Byggprojektet beräknas vara klart hösten 2021.

Husfasad från nya idrottshall i Torsvik.

Den nya idrottshallen börjar bli klar under februari 2021.

Den nya idrottshallen kommer att få en läktare och ett gym. När den nya idrottshallen är klar kommer den gamla att rivas. På den ytan anlägger vi i stället en fotbollsplan med konstgräs. Under hela byggtiden används den nuvarande hallen som vanligt.

Planerade arbeten vecka 8-10

  • Markarbeten
  • Målningskomplettering
  • Montage av växtgaller
  • Tillbyggnad av befintligt sophus
  • Rivning av befintlig idrottshall

Milstolpar

  • Februari 2020: start för etablering och produktion
  • Våren 2021: den nya idrottshallen är klar
  • April 2021: den gamla idrottshallen rivs
  • Hösten 2021: fotbollsplanen med konstgräs och skolgården är klara

Projektet byggs efter miljöklassning Miljöbyggnad Silver.

Påverkan på omgivningen

Sprängning och grundläggningsarbeten har utförts. Riskanalys för markarbeten och förbesiktningar har utförts av Veidekke och Bjerking. Gång- och cykelvägen genom Torsviks skola är avstängd under hela byggperioden. Vi hänvisar till Skolvägen. På Torshammarvägen gäller stopp- och parkeringsförbud i ena riktningen, klockan 06.00-18.00 på vardagar.

Insidan från en idrottshall.

Idrottshallen är nästan klar invändigt i februari 2021.

Kontakt
Till toppen av sidan