Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Torsviks nya idrottshall

På uppdrag av Lidingö stad bygger Veidekke en fullstor idrottshall om 20x40 meter. Den nya hallen kommer också att innehålla en fritidsverksamhet. Byggprojektet beräknas vara klart hösten 2021.

Husfasad från nya idrottshall i Torsvik.

Den nya idrottshallen börjar bli klar under februari 2021.

Den nya idrottshallen kommer att få en läktare och ett gym. När den är klar rivs den gamla hallen. På den ytan anlägger vi i stället en ny fotbollsplan med konstgräs, löparbanor och ytor för skolverksamheten. Under hela byggtiden används den nuvarande hallen som vanligt.

Projektet byggs efter miljöklassningen Miljöbyggnad Silver.

Planerade arbeten 

Den nya idrottshallen är nu färdigbyggd och den befintliga hallen håller på att rivas.

Pågående arbeten vecka 16

 • Rivning av de sista väggsnuttarna
 • Borttransport rivningsmassor
 • Rivning av sportgolv
 • Rivning av stålpelare
 • Rivning/knackning av platta

Tågordning för slutförandet

 • Slutbesiktning av Torsviks Idrottshall del 1
 • Förberedande arbeten med arbetsplatsområdet
 • Skolan flyttar från befintlig hall till ny idrottshall
 • Placera ut stängsel och grind till arbetsplatsen
 • Markarbeten med tillfällig väg för in- och uttransport
 • Demontage/rivning av befintlig idrottshall
 • Bilning av platta
 • Markarbeten, finplanering
 • Slutbesiktning av Torsviks Idrottshall del 2

Återstående milstolpar

 • Mars-april 2021: den gamla idrottshallen rivs
 • Hösten 2021: fotbollsplanen med konstgräs och skolgården är klara

Trafikförändringar

Mellan den 22 mars och 20 augusti 2021 gäller nya trafikregler i området runt skolan.

 • Skolvägen. Stopp- och parkeringsförbud gäller på en 40 meter lång sträcka, som omfattar cirka 6 parkeringsplatser.  
 • Torshammarvägen. Parkeringsförbud gäller på en sträcka av cirka 12 meter, omfattande 2-3 parkeringsplatser.

Observera ny skyltning på plats enligt kartbilderna nedan. Förändringen är tillfällig och gäller till och med att arbetet har avetablerats.

Gång- och cykelvägen genom Torsviks skola är avstängd under hela byggperioden. Vi hänvisar till Sturevägen.

Vy över gator och hus

På Skolvägen råder stopp- och parkeringsförbud på den markerade sträckan mellan 22 mars och 20 augusti 2021.

Drönarvy över idrottsplats och hustak samt väg.

På Torshammarvägen gäller parkeringsförbud längs den markerade sträckan mellan 22 mars och 20 augusti 2021.

Insidan från en idrottshall.

Idrottshallen är nästan klar invändigt i februari 2021.

Kontakt
Till toppen av sidan