Dom om bron innan jul

Beslutet om Lilla Lidingöbron får byggas eller inte kommer i en dom från mark- och miljödomstolen den 17 december.

I början av 2015 skickade staden in sin ansökan till mark- och miljödomstolen om att få bygga Lilla Lidingöbron. Processen har varit lång och ansökan har varit på två remissrundor.

I veckan fick staden reda på att domen kommer den 17 december 2015. Då får man reda på om bron får byggas utifrån det förslag som finns. Det vill säga en låg och icke-öppningsbar bro. Då avgörs också den segelfria höjden.

Till toppen av sidan