Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Dalénum

Lidingös nyaste stadsdel Dalénum ligger vid Lidingös södra strand. Området var länge basen för Lidingös näringsliv och den gamla Aga-fabriken i området är ett industrihistoriskt minnesmärke. Stadsdelen beräknas vara färdigbyggd 2025.

Lidingös nya levande stadsdel

Dalénum har utvecklats från ett industriområde till en modern och levande stadsdel med attraktiva bostäder i kombination med kommersiell verksamhet. Med lägenheter i olika storlek och ägarfomer vill vi göra det möjligt för människor i olika livssituationer att bo här.

Tryggt och hälsosamt

Stadsdelen präglas av ett hälsotänk och utvecklas utifrån grunderna trygghet, säkerhet, aktivitet och vila. Stora resurser satsas på en attraktiv strandpromenad, bryggor, idrottshall, gångstråk och parker.

Goda kommunikationer

De goda kommunikationerna gör att närheten till Stockholms innerstad blir mycket påtaglig för dem som bor eller arbetar i Dalénum. Vägförbindelserna är utmärkta och Lidingöbanan trafikerar området. Byggstarten var 2010 och Dalénum planeras vara färdigställt år 2025.

Anmäl intresse för bostad

Kontakta JM om du vill anmäla intresse för en bostad.

JM:s webbplats Länk till annan webbplats.

På gång i området

De första bostäderna i Dalénum började byggas 2010, de första familjerna flyttade in 2012 och hela området planeras vara färdigt 2025.

Vad har hänt?

Successivt står allt fler fastigheter klara och området expanderar. För att det ska bli mer tillgängligt att ta sig till området har vi byggt en cirkulationsplats, med en infart till Dalénum, samt en tunnel för gående och cyklister under Södra Kungsvägen. Gatubelysningen på Agavägen har förbättrats. Den nya strandlinjen med gångstråk och Agaparken blev klar under 2021 i anslutning till bostadsprojektet Fyrtornet/ Parkhuset.

Vad pågår just nu?

 • JM uppför Uppfinnaren Dalénum med 58 ägarlägenheter för inflyttning hösten 2022. Stomarbeten pågår mellan juni och december 2021, inredningsarbeten till och med projektets slut.
 • Mellan januari 2021 och augusti 2022 råder begränsad framkomlighet på nuvarande Brostugevägen.
 • Lidingö stad bygger en ny fotbollsplan väster om Brostugevägen. Den beräknas vara klar hösten 2021.
 • Byggnation av Periskopet och färdigställande av Periskopvägen beräknas vara klart under 2021.

Vad händer framöver?

 • Lidingö stad kommer under 2022 att börja bygga en ny simhall brevid den nya fotbollsplanen. Simhallen beräknas vara klar under 2024.
 • Brostugevägen kommer att få en ny sträckning, öster om Uppfinnaren, under hösten 2022. Vägen färdigställs av JM och bussarna omdirigeras i samband med inflyttningen i Uppfinnaren.
 • Exploateringen fortsätter tills hela området är färdigbyggt, omkring år 2025.

Parkeringsplatser

JM ansvarar för att det byggs parkeringsplatser i området. Vi reglerar hur länge man får parkera och ansvarar för att det byggs 1,2 parkering per lägenhet enligt avtal.

 • All parkering för boende ska främst anordnas på fastighetsmark.
 • Till de lägenheter som hittills byggts har JM anordnat ungefär lika många parkeringsplatser i garage.
 • På allmän platsmark finns cirka 200 parkeringsplatser.
 • Mellan klockan 09.00 och 17.00 kan du parkera högst 3 timmar. På några platser kan du stå 24 timmar. Tisdbegränsingarna gäller vardag utom vardag före söndag och helgdag.
 • Inom 500 meters avstånd finns det 250 platser där det är tillåtet att parkera upp till 24 timmar. 
 • De verksamheter som finns i området har särskilda parkeringsplatser.

Avgifter

Idag tas ingen avgift ut för parkering på allmän platsmark. Det som styr parkering på allmän platsmark är tidsbegränsningen.

Varför tidsbegränsning?

 • Tidsbegränsningen hindrar fordon från att stå långtidsuppställda samtidigt som ruljangs skapas för boende, besökare och verksamheterna i området.
 • Tidsbegränsningen på 3 timmar på vardagar skapar parkeringsmöjligheter för besökare, hemtjänst och näringsliv.
 • Tidsbegränsningen på 24 timmar skapar möjligheter för besökare och boende att parkera längre tid där trycket på parkering är lägre.
 • Alla har samma möjlighet att parkera över natten och helgen.

Ny förskola

Den nya förskolan i Dalénum, fasad

Den nya förskolan i Dalénum, fasad

Lidingö stad har tecknat ett markanvisningsavtal med Hallskär AB (org.nr 556638-7279) för en förskola på fastigheten Geodimetern 4 i Dalénum. När Hallskär AB fått bygglov för förskolan tecknas ett tomträttsavtal och ett genomförandeavtal mellan parterna, vilket beräknas vara klart andra till tredje kvartalet 2021.

Byggproduktion planeras pågå under 2021 och 2022. Verksamhetsstart för förskolan beräknas preliminärt till tredje eller fjärde kvartalet 2022.

Hallskär AB utsågs av staden som vinnare efter en markanvsiningstävling 2020.

Kontakt
Till toppen av sidan