Tyck till om nya kulturmiljöprogrammet

I det nya kulturmiljöprogrammet redovisas och beskrivs våra kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden. Du är välkommen att tycka till om det.

Länkad kartbild över Lidingö. Länkad till digitala kartan över det kulturhistoriska programmet.

På vår digitala karta kan du se vilka områden som det kulturhistoriska programmet berör. Kartbilden är länkad.

Kulturmiljöprogrammets främsta syfte är att beskriva och lyfta fram kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer på Lidingö och fungera som ett stöd i stadens hantering av plan- och bygglovsfrågor. Programmet ska även fungera som ett informativt material för fastighetsägare och allmänheten om den rika kulturmiljö som finns på Lidingö.

Kulturmiljöprogrammets huvudhandling utgörs av programhandlingen som redogör för syftet med programmet. Till programmet hör ett antal beskrivningar av områden som bedöms utgöra betydelsefulla kulturmiljöer på Lidingö.

Lämna dina synpunkter

Programmets remisstid har tagit slut och arbete pågår nu med att bearbeta remissvar och färdigställa programmet. Vi vill även ge dig som invånare tillfälle att ta del av programmet och ge tillfälle att komma in med synpunkter.

Ladda ner remisshandlingen för kulturmiljöprogrammetPDF (pdf, 5.7 MB)

Titta på kartan och ladda ner beskrivningarna för de olika miljöerna.länk till annan webbplats

Om du har synpunkter ska dessa vara skriftliga och mejlas till oss senast 2020-05-31. Märk gärna mejlet med diarienummer MSN/2017:276.

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Kontakt
Till toppen av sidan