Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nytt kulturmiljöprogram på gång

I det nya kulturmiljöprogrammet redovisas och beskrivs våra kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden.

Länkad kartbild över Lidingö. Länkad till digitala kartan över det kulturhistoriska programmet.

På vår digitala karta kan du se vilka områden som det kulturhistoriska programmet berör. Kartbilden är länkad.

Kulturmiljöprogrammets främsta syfte är att beskriva och lyfta fram kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer på Lidingö och fungera som ett stöd i stadens hantering av plan- och bygglovsfrågor. Programmet ska även fungera som ett informativt material för fastighetsägare och allmänheten om den rika kulturmiljö som finns på Lidingö.

Kulturmiljöprogrammets huvudhandling utgörs av programhandlingen som redogör för syftet med programmet. Till programmet hör ett antal beskrivningar av områden som bedöms utgöra betydelsefulla kulturmiljöer på Lidingö.

Lämna dina synpunkter

Programmets remisstid har tagit slut och arbete pågår nu med att bearbeta remissvar och färdigställa programmet.

Remisshandling för kulturmiljöprogrammetPDF (pdf, 5.7 MB)

Karta med nedladdningsbara beskrivningarna för de olika miljöernalänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan