Så hanteras trädgårdsavfall

På Lidingö finns det olika sätta att hantera trädgårdsavfall. Genom att teckna ett trädgårdsabonnemang kan du få avfallet hämtat vid ditt hus, du kan själv lämna ditt avfall på Södergarns kompost- och flisanläggning eller så kan du skapa en kompost i din trädgård.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du kan teckna ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall via vårt kundcenter och får då ett 370-literskärl att samla trädgårdsavfallet i. Vi tömmer kärlet veckorna 15-46 och du kan välja att få hämtning varannan vecka eller en gång per månad. Kärlet ska ställas ut senast klockan 06.30 den dag du har hämtning.

Det går även att beställa en budad hämtning av trädgårdsavfall via kundcenter.

När töms mitt kärl?

I våra e-tjänster, under schema över planerade hämtningar, kan du som redan har ett abonnemang hitta information om när just ditt kärl töms.

Logga in med bank-id för att hitta schemat för dina hämtningar.

Logga in med kundnummer för att hitta schemat för dina hämtningar.

Södergarns kompost- och flisanläggning

På Södergarns kompost- och flisanläggning kan du som bor på ön kostnadsfritt lämna löst trädgårdsavfall. Grenar med en diameter på mer än en centimeter sorteras för sig för flisning. Fallfrukt, löv, klippt gräs och kvistar lämnar du i den stora trädgårdsavfallshögen. Trädgårdsavfall som lämnas på Södergarns kompost- och flisanläggning får inte vara packat i säckar.

Trädgårdskompost

Vill du ha en trädgårdskompost på din tomt kan du enkelt göra en av till exempel kompostgaller. Här kan du lägga ner allt avfall som kommer från trädgården, men inte hushållsavfall. En välskött kompost ska i stort sett inte lukta alls. Tänk på att placera din kompost så att grannar inte störs och informera gärna grannar om du vill anlägga komposten vid tomtgränser.

Stockby returpark

På Stockby returpark kan du lämna mindre mängder trädgårdsavfall (max en säck).

Eldning av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får eldas under en begränsad period på våren och hösten och det finns regler för hur det får gå till. Läs om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall.

Fördelar med att ta till vara trädgårdsavfall

  • Den naturliga balansen i naturen riskerar inte att störas av trädgårdsväxter som slängs i naturen.
  • Värdefullt kompostmaterial tas till vara
  • Värdefullt flismaterial går till värmeverk
  • Naturen hålls prydlig
  • Täta nässelsnår bildas inte på grund av höga kvävenivåer
  • Inhemska arter riskerar inte att trängas undan
  • Råttor och andra skadedjur ges inte plats
Till toppen av sidan