Underjordsbehållare

Underjordsbehållare är ett effektivt system för insamling av avfall i större bostadsområden. Systemet kräver mindre manuell hantering, vilket innebär bättre arbetsförhållandena för personalen som hämtar soporna.


Före installation av underjordsbehållare bör vår entreprenör se över placeringen, för att säkerställa att tömningen kan utföras på rätt sätt. Tänk på att även underjordsbehållare behöver underhåll och tvätt. Leverantören ska tillhandahålla uppgifter om hur underjordsbehållaren ska skötas.


Att tänka på vid installation:

 • ​Storlek på behållare måste anpassas till den beräknade mängden avfall.
 • Behållare för matavfall bör förses med lås, för att kunna stänga behållaren innan start och vid behov. 
 • Placering sker endast på fastighetsmark
 • Bottentömmande lyftsäck - vid korg kontakta kommunen.
 • Max 8 meter mellan behållaren och tömningsfordonets angöringsplats.
 • Säcken får inte lyftas över bilar eller cykelvägar.
 • 10 meters fri höjd.
 • Minst 2 meters avstånd från lyktstolpar.
 • Minst 2 meters avstånd från trädkronans dropplinje.
 • Minst 5 meters avstånd från elstation och minst 3 meter från ledningar och rör i marken.
 • Vid planteringar runt om behållaren, se till att det finns fritt utrymme på ca 1 meter runt hela behållaren och att inga buskar hänger över behållare.
 • Undvik stålplattor runt behållaren - vid snö och regn blir dessa hala vilket försvårar påkopplingen av lyftkroken.
 • Undvik backning. Om angöringen kräver backning får denna motsvara max en billängd.
 • Hämtfordonet kräver en vändplats med radie 9 meter eller möjlighet till trepunktsvändning.

Vid frågor, hör av dig till kundcenter - se kontaktruta här nedan.

Till toppen av sidan