Insamlingssystem

Vi samlar in hushållens avfall på olika sätt i dag. Historiskt var säcken det vanliga, men idag strävar vi mot en minskad manuell hantering för att förbättra arbetsmiljön för insamlingspersonalen.

De system för flerbostadshus som i dag finns på Lidingö är:

  • Kärl i olika storlekar
  • Underjordsbehållare i storlek 3-5 kubikmeter för restavfall. Avfallet samlas i säck under jord och hämtas med en kranbil.
  • Underjordsbehållare i storlek 1 kubikmeter för matavfall. Hämtas med kranbil.
  • Sopsug.
  • Fastighetsnära insamling (FNI). Detta innefattar grovavfall såväl som källsortering av elavfall och förpackningar. Dock är det endast grovavfallsinsamling samt insamling av el- och farligt avfall som erbjuds ifrån staden. Fastighetsnära förpackningsinsamling (FTI:s webbplats)länk till annan webbplats
  • Miljöbilen för insamling av elavfall och farligt avfall. Miljöbilen 
Till toppen av sidan