Abonnemang och taxa

Flerbostadshus

Du som är fastighetsägare/styrelse för bostadsrättsförening tecknar abonnemang för sophämtning hos kundcenter - se kontaktuppgifter till höger.

Avfallstaxan består av följande avgifter

Fast avgift Den fasta avgiften täcker kostnader för information, administration, kundtjänst, fakturering, planering och miljöarbete. Den täcker även kostnader för återvinningscentral, behandling av grovavfall, hantering av kyl- och frysskåp, batterier och farligt avfall.

För boende i flerbostadshus ingår vanligtvis kostnaden för hantering av avfall i hyran/avgiften. Den fasta avgiften utgår per lägenhet. Till lägenhet räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. För lägenheter täcker avgiften följande kostnader:

Rörlig avgift Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av avfall.

Tilläggsavgifter För att minska den fysiska belastningen på personalen tillkommer avstånds- och placeringstillägg när avståndet mellan fordonets stannplats och kärlets placering är över 10 meter. Maxavståndet mellan kärl och fordonets stannplats är 25 meter.

Avgift tillkommer för:

  • felsortering av rest- och matavfall
  • bil eller annat hinder, som kunden kan påverka, som omöjliggör hämtningen av avfall

Ladda ner hela taxedokumentet under rubriken "Mer information" här nedan.

De vanligaste avgifterna

Samtliga avgifter i exemplen här nedan är inklusive moms.

Fast avgift:

Den fasta avgiften är 591 kronor per lägenhet och år.

Rörlig avgift:

Hämtning av hushållssopor


Behållare

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 ggr/vecka

190-literskärl

2 203 kr

5 303 kr

9 189

240-literskärl

2 402 kr

5 782 kr

9 228

370-literskärl

3 341 kr

8 042 kr

12 274

660-literskärl

4 918 kr

11 836 kr

18 251

 

Hämtning av matavfall

Kostnaden avser per år och kärl.

Behållare

1 gång/vecka

 2 ggr/vecka

140-literskärl

0 kr

    410 kr

Hämtning av grovsopor

Siffrorna nedan visar årkostnad per kärl om 660 liter.

Frekvens

Pris per år

52 gånger per år (varje vecka)

6 944 kr

26 gånger per år (varannan vecka)

3 764 kr

13 gånger per år

1 882 kr

7 gånger per år

1 014 kr

Andra abonnemang

  • Underjordsbehållare
  • Elavfall och farligt avfall

Olika betalsätt

  • Autogiro - beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto (anmäl till kundcenter)
  • E-faktura - Fakturan kommer till dig elektroniskt via din bank (Anmäl till din internetbank att du vill ha e-faktura)
Till toppen av sidan