Styrelse och ägare

Här kan du som ansvarar för avfallshanteringen i ett flerbostadshus läsa om abonnemang, insamlingssystem och hur du planerar för avfallshanteringen i din fastighet.

Vem ansvarar för vad?

Det är Lidingö stad som ansvarar för insamling och transport av hushållsavfall, samt att det insamlade hushållsavfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Lidingö stads upphandlade entreprenör för sophämtning utför hämtningen av hushållsavfallet.

Undantaget kommunens ansvar för insamling av hushållsavfall är den del som består av förpackningar och tidningar.

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar ska sorteras ut från övriga hushållsavfallet eftersom det ska återvinnas. Fastighetsägaren beslutar själv om de boende ska ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

Det finns ett stort antal aktörer på den privata marknaden som kan anlitas för hämtningen av det här materialet.

Läs om hur ni kommer igång med fastighetsnära förpackningsinsamling på FTI:s webbplats.länk till annan webbplats

Matavfall

Det finns såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar med att teckna abonnemang för matavfallsinsamling. Det insamlade matavfallet från de boende i er fastighet kommer att användas för att framställa biogas och biogödsel.

En genomsnittlig soppåse innehåller cirka 40 procent matavfall - om matavfallet sorteras ut i separat kärl kommer mängderna restavfall därför att minska. Om du väljar ordinarie hämtningsintervall är hämtningen gratis.

Kontakta kundcenter för att teckna abonnemang - se kontaktrutan längst ner på sidan.

Abonnemang och taxa

Fler matavfallspåsar

Fler matavfallspåsar beställer du som är fastighetsägare enklast genom att logga in på Mina sidorlänk till annan webbplats, eller kontakta kundcenter.

Grovavfall

Det finns även möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av grovavfall. Kontakta kundcenter för att teckna abonnemang.

Läs mer: Abonnemang och taxa

Farligt avfall och elavfall

Inget farligt avfall i vanliga soppåsen – så lyder ett av Lidingö stads viktigaste mål inom avfallsområdet. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och har därför tagit fram olika insamlingslösningar för just den här typen av avfall.

Miljöboxarna

Nu kan även boende i flerbostadshus få tillgång till fastighetsnära insamling av batterier, ljuskällor och småel helt utan extra kostnad.  Miljöboxarna för flerbostadshus

Läs om övriga ställen där hushållen kan lämna sitt farliga avfall och elavfall.

Planering av avfallsutrymmen

Du hittar information och tips om vad du bör tänka på vid planeringen av avfallsutrymmen i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen och i Avfallshandboken från Boverket - se länkar under rubriken "Mer information" längre ner på sidan.

Vid planering av avfallshanteringen  och avfallsutrymmen i fastigheten ska renhållningsordningen följas. Renhållningsordningen 

Plats för avfall

Avfallsbolaget SÖRAB har tagit fram en informativ film för dig som är byggherre, fastighetsägare eller som på annat sätt är inblandad i planeringen och utformningen av avfallshanteringen i ett bostadsområde. Plats för avfalllänk till annan webbplats (länk till YouTube)

Sorteringstips för fastighetsägare

Tips och trix för god sopsortering - hur du som fastighetsägare utformar det optimala sorteringsutrymmet och informerar de boende -  se länk under rubriken "Mer information" här nedan.

Till toppen av sidan