Vi väntar besked innan vi lagar Torsviksdammen

Skadeståndsärendet om Torsviksdammen pågår fortfarande. Innan dammen lagas utreds vem som bär ansvaret – och därmed kostnaden – för läckaget.

Dammen vid Torsvikssvängen renoverades under 2014, och kort efter slutbesiktningen upptäckte man att den läckte vatten.

– Entreprenören hittade och lagade ett 40-tal hål i tätskiktsduken under 2015 men felet visade sig mer omfattande än vi först trodde, säger Karin Tufvesson Hjelmfeldt, park- och naturutvecklare i Lidingö stad.

Dammen läcker fortfarande och det pågår en utredning om orsaken till läckaget, om det varit fel i handlingarna från den konsult som staden anlitat vid projekteringen eller om det blivit fel under byggtiden.

– Under garantitiden är det entreprenören som ska stå för åtgärder, men innan ansvarsfrågan – och därmed kostnadsfrågan – är utredd och klarlagd kan vi tyvärr inte påbörja lagningen, säger Karin Tufvesson Hjelmfeldt. Det handlar om att förvalta Lidingöbornas skattemedel.

Staden hoppas så snart som möjligt få klarhet i var ansvaret ligger så att reparationsarbetet kan påbörjas.

Till toppen av sidan