Vildsvin på Lidingö

Under juli månad har en grupp vildsvin tagit sig till Lidingö, troligtvis från Bogesundslandet via Askrikefjärden.

I dagsläget har totalt tre grisar observerats både på norra och södra ön, men fler kan finnas. Rapporter om vildsvin har kommit från Lidingö viltvårdsgrupp och allmänheten.

Vildsvin finns numera som en bestående del i faunan runt Stockholm. Inom Lidingö stad är det dock inte lämpligt att vildsvin etableras permanent. Risken för skador är stor på jordbruksmarken, golfbanorna och privata tomter. Även risken för viltolyckor på vägarna ökar.

Staden har därför uppdragit åt Lidingö viltvårdsgrupp att genom skyddsjakt ta bort dessa vildsvin snarast. Viltvårdarna har skottlossningstillstånd även för detaljplanelagd mark, och polisen är underrättad. Skyddsjakten bedrivs med fokus på högsta säkerhet.

Allmänhetens observationer är till stor nytta, ser du ett vildsvin – ring på följande telefonnummer:

Dagtid veckodagar 08:30–16:00: Lidingö stad, teknik- och fastighetsförvaltningens kundtjänst, tel: 08–731 33 03.
Övrig tid: Tel: 010–470 56 57.

Din observation kommer då att lämnas vidare till ansvarig jaktledare.

Tack för din hjälp!

Till toppen av sidan