Vi avvaktar besked inför lagning av Torsviksdammen

Torsviksdammen vid Torsvikssvängen renoverades under 2014, och kort efter slutbesiktningen upptäckte man att den läckte vatten. Innan dammen lagas utreds nu vem som bär ansvar för läckaget.

– Entreprenören hittade och lagade ett 40-tal hål i tätskiktsduken under 2015 innan vi stannade upp för att se vad som orsakat det här felet. Det visade sig mer omfattande än vi först trodde, säger Karin Tufvesson Hjelmfeldt, park- och naturutvecklare i Lidingö stad.

Dammen läcker fortfarande och det pågår en utredning om vad som blivit fel, om det varit fel i handlingarna från den konsult som staden anlitat vid projekteringen eller om det blivit fel under byggtiden.

– Under garantitiden är det entreprenören som ska stå för åtgärder, men innan ansvarsfrågan – och därmed kostnadsfrågan – är utredd och klarlagd kan vi tyvärr inte påbörja lagningen, säger Karin Tufvesson Hjelmfeldt.

Staden hoppas så snart som möjligt få klarhet i var ansvaret ligger så att reparationsarbetet kan påbörjas.

Till toppen av sidan