Våra naturvårdare är på plats

Nu är våra proffsiga naturvårdare på plats. Under sommaren har vi fem betesdjur av rasen Highland cattle i hagar vid Långängskärret och Gråviken. De hjälper till att hålla landskapet öppet och bidrar till ett rikare fågelliv.

Tre nya kor betar i den nya hagen vid Gråviken.

Vid Långängskärret har den bruna stuten Eddie och den svarta kon Matilda blivit ett naturligt inslag på somrarna, de är tredje sommaren de går här. Vid Gråviken är det en helt ny hage och där går tre bruna djur, en kviga (ungko), och två kor. Samtliga är av rasen Highland cattle. De kan se lite skräckinjagande ut med sina stora horn men de är snälla.

Rikare fågelliv

Betesdjuren hjälper till att hålla landskapet öppet och betar ner kantzonerna vid våtmarkerna, där finns söta växter som de gillar att äta och de håller undan vass och strandvegetation. På sikt ger den betade strandängen ett rikare fågelliv.

Hundar måste vara kopplade

Det är tillåtet att gå i hagarna men se till att grindarna är stängda, hundar måste hållas kopplade. Elstaketen runt hagarna drivs av solceller.

Djuren kommer från Naturskog AB.

Vid Gråviken sköts den dagliga tillsynen och kontroll av vattenledning/vattenkoppar av Jobbforum, vid Långängskärret är det Stockby Ridskola som sköter tillsynen.

Har du frågor?

Har du frågor eller har du gjort iakttagelser som du vill meddela? Helgfri måndag till fredag klockan 08.30-16.00: Lidingö stads kundcenter, telefon 08-731 00 00. Kvällar och helger, djuren vid Långängskärret: Ridskolan i Stockby, Carl-G Leissner, telefon
070-880 78 87.
Kvällar och helger, djuren vid Gråviken: Johan Josephsson, Naturskog AB, telefon 072-824 74 72.

Till toppen av sidan