Tyck till om Härjedalen 16

Vid korsningen Herserudsvägen och Stjärnvägen finns ett parkeringsdäck där fastighetsägaren vill bygga ett flerbostadshus. Nu är planen ute på samråd med samrådsmöte den 7 december. Vad tycker du?

Bakom den bruna kontors- och vårdbyggnaden på Herserudsvägen 5 finns ett parkeringsdäck där fastighetsägaren i stället vill bygga ett flerbostadshus.

Samråd och samrådsmöte

Mellan den 1 och 22 december 2016 kan du se planhandlingarna här, under respektive ordinarie öppettider:

  • Miljö- och stadsbyggnadskontoret, plan 5 i Stadshuset, Stockholmsvägen 50
  • Stadshusets entréhall, där underrättelse finns anslagen på kommunens anslagstavla
  • Biblioteket i Lidingö centrum
  • Stadens webbplats www.lidingo.se/detaljplanerlänk till annan webbplats, se direktlänk till Härjedalen 16.

Staden bjuder även in till ett samrådsmöte onsdagen den 7 december 2016 kl 18.00-20.00 i lokal Duvholmen i Stadshuset. Vid detta tillfälle finns möjlighet att ställa frågor.

Du kan även tycka till via e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller vanlig post till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad, 181 82 Lidingö.

Syfte och innehåll

Planens syfte är att göra ny bebyggelse för bostäder möjlig på den del av fastigheten Härjedalen 16 där det i dag finns ett parkeringsdäck. Planen syftar också till att göra det möjligt att fastigheten kan delas i två eller flera nya fastigheter och upphäva gällande fastighetsplan, samt att ta fram skyddsbestämmelser för den befintliga vård- och kontorsbyggnaden på fastigheten.

Mer information

Till toppen av sidan