Torsviksdammen rivs och byggs om efter läckage

Efter renovering av Torsviksdammen 2014 upptäcktes att dammen läckte vatten. Läckaget är så omfattande att det inte går att laga. Därför kommer nu dammen att rivas för att därefter byggas upp.

Arbetet utförs av en ny entreprenör, Becthel Entreprenad.
Det är avgörande att riva dammen för att försöka fastställa vem som bär ansvaret för att den läcker. Klargörandet kan leda till ekonomisk kompensation för staden. Efter dessa åtgärder kommer dammen att byggas upp igen.

Bakgrund

Torsviksdammen vid Torsvikssvängen renoverades under år 2014. Kort efter slutbesiktningen stod det klart att den läckte vatten. Den tidigare entreprenören har försökt åtgärda läckaget utan framgång. En utredning startades och det har visat sig att felet är så omfattande att dammen måste rivas.

Tidsplan

Arbetet startar den 18 oktober och beräknas vara klart i maj 2018.

Till toppen av sidan