Synpunkter om Centrum har inte nått staden

Uppdaterad På grund av ett tekniskt fel i ett webbformulär på Lidingö stads webb har ett antal synpunkter angående samrådsförslaget för utvecklingen av Lidingö centrum inte kommit fram till staden. Staden kommer att erbjuda nya möjligheter att lämna synpunkter.

Ett tekniskt fel uppmärksammades förra veckan i ett webbformulär på Lidingö stads webbplats. Webbformuläret användes från den 8 maj till 22 juni som en möjlighet för Lidingöbor, föreningar, näringsliv och andra intressenter att lämna synpunkter på samrådsförslaget för detaljplanen för Lidingö centrum. Felet innebär att synpunkter som har lämnats via webbformuläret inte har nått staden.

- Det som skett är beklagligt och teknisk felsökning pågår. Idag har vi inte all information men det vi är säkra på är att alla som vill lämna synpunkter angående detaljplaneförslaget för Centrum kommer att beredas möjlighet att göra det, säger tf stadsdirektör Björn Söderlund.

Staden har säkrat kontaktuppgifterna till huvuddelen av det dryga sjuttiotalet synpunkter som kan ha lämnats via formuläret. Dessa personer kommer att kontaktas av staden efter sommaren men möjligheten att lämna synpunkter gäller alltså för alla och inte endast de som kommer kontaktas. Lidingö stad återkommer med mer detaljerad information om detta i augusti.

Uppdaterad 28 juli, kl 10.50
Vill du veta om din synpunkt har nått staden? Mejla oss på miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

 

Till toppen av sidan