Stort kliv upp för Lidingö i rankning av miljöbästa kommun

Lidingö fortsätter att klättra i arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor: upp hela 70 platser på ett år.

Lidingö stad avancerar från plats 102 till plats 32 när tidningen Aktuell hållbarhet jämför miljöarbetet i landets kommuner.

Rankningen mäter aktivitets- och ambitionsnivån på miljö- och hållbarhetsområdet, och består av en enkät med 23 miljörelaterade frågor som 225 av Sveriges 290 kommuner har besvarat.

- Vi har jobbat långsiktigt och systematiskt med miljöfrågor i alla stadens verksamheter och nu nått en bredd i vårt arbete. Jag är glad och stolt över att det har gett resultat, säger Stina Jaensson, miljösamordnare i Lidingö stad.

Hållbar grön ö

Grunden för stadens miljöarbete ligger i vårt miljöprogram, med målet att Lidingö ska bli en hållbar grön ö. Det betyder att staden strävar efter att bli ännu bättre på att hushålla med resurser, öka andelen förnybar energi, servera klimatsmart mat och välja miljöanpassade transporter. Vi ska skydda och bevara natur och vatten och ta tillvara elevers engagemang i miljöfrågor.

Vi vill även göra det lätt för dig som lidingöbo att göra miljökloka val, till exempel fler och säkrare gång- och cykelvägar, ökade insatser för matavfallsinsamlingar och information om hur du kan sänka din energiförbrukning.

- Det är viktigt att fortsätta miljöarbetet. Just nu ser vi bland annat till att få bort farliga kemikalier från våra förskolor, implementerar en process för att bygga mer hållbart, och till hösten blir det mässa för stadens skolelever med fokus på miljösmarta innovationer, säger Stina Jaensson.

Relaterad information

Lidingös resultat, tidningen Aktuell hållbarhets webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Miljöarbete i Lidingö stad
Lidingö stads miljöprogram 2016-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till toppen av sidan