Stadshusets huvudentré och reception flyttar i juli

Måndagen den 23 juli flyttar Stadshusets huvudentré och reception från Stockholmsvägen 50 till baksidan av huset. Den nya entrén har adressen Lejonvägen 15.

stadshusets nya entré

stadshusets nya entré

I samband med flytten stängs hela den nuvarande entréhallen. Området utanför Stadshuset spärras av under tiden som byggarbeten kommer att pågå i den här delen av huset. För allas säkerhet ber vi dig stanna utanför avspärrningarna (rödmarkerat i bilden nedan) och följa de skyltar som visar vägen till den nya entrén (blå markering).

Byggprojektet beräknas vara klart sommaren 2019. Då blir det möjligt att gå in i Stadshuset både via Stockholmsvägen 50 och Lejonvägen 15, samt att passera genom huset på entréplanet.

Till toppen av sidan