Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Slutrökt på många ställen på ön

Det är förbjudet att röka på många platser på Lidingö sedan den nya tobakslagen med utökat rökförbud trädde i kraft den 1 juli.

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag som bland annat innebär att de rökfria miljöerna utökas.

Till rökfria miljöer läggs nu bland annat busshållplatser och perronger, uteserveringar, lekplatser och entréer. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Sammanfattning av vad den nya tobakslagen innebär

Några punkter i den nya lagen, som trädde i kraft 1 juli 2019, är:

 • Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler och kollektivtrafikens områden utomhus såsom busshållplatser och perronger.
 • Rökförbud utökas till att gälla inhägnade idrottsplatser och badplatser.
 • Rökförbud utökas till att gälla lekplatser.
 • Rökförbudet utökas även till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (som t.ex. vattenpipa).
 • Krav på tillstånd för företag att få sälja tobak, vilket innebär att alla företag som i dag har anmält försäljning måste göra en ansökan om tillstånd att få sälja tobak och likande produkter.
 • Gemensamma EU-regler om spårbarhet och säkerhetsmärkningar.

Så påverkar den nya lagen dig som privatperson

Rökförbudet gäller alla typer av rökning: tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter.

Rökfria miljöer - inom och utomhus

Den nya lagen innebär rökförbud i följande inom- och utomhusmiljöer:

 • Lokaler för barnomsorg
 • Förskolor och fritidshem
 • Lokaler för skolverksamhet
 • Fritidsgårdar
 • Alla lokaler för sjuk- och hälsovård
 • Inrättningar för service eller vård
 • Alla lokaler och utrymmen som tillhör kollektivtrafiken, såsom perronger och vid busshållplatser
 • Lokaler som är för gemensamt bruk inom alla typer av bostäder
 • Inhägnade idrottsplatser och badplatser
 • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
 • Restauranger och andra typer av serveringar, inklusive uteserveringar
 • Utanför alla entréer som allmänheten har tillträde till, där det råder rökförbud inomhus.

Rökning på uteserveringar

Från och med 1 juli är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar. Det gäller alla typer av uteserveringar. Det är heller inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering eller att inrätta särskilda rökområden, så kallade ”rökrutor” utanför ett serveringsområde. Det är också rökförbud utanför entrén till uteserveringar.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Utomhus är det ägaren eller den som förfogar över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Inomhus och utanför entréerna till lokaler där rökförbud råder inomhus, ansvarar ägaren eller den som har tillgång till lokalen. För gallerior och köpcentrum är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Lagen till för att främja folkhälsan

Rökningens skadeverkningar är väl kända och kostnaderna för samhället uppgår till 31,5 miljarder kronor per år. Minst 10 000 dödsfall inträffar per år och 100 000 personer insjuknar varje år i rökrelaterade sjukdomar. (Källor: Institutet för Hälso- och sjukvårdsekomomi, Socialstyrelsen.)

Frågor?

Har du frågor om den nya tobakslagen och/eller hur den tillämpas är du välkommen att kontakta Folkhälsomyndighetens tobakstillsyn på e-post tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se.

Frågor & svar om rökförbudet
Till toppen av sidan