Så skiner solen på Lidingö

Är du intresserad av att producera din egen el eller värme? Lidingö stad har tagit fram en solkarta där fastighetsägare på Lidingö kan se hur stor potentialen för solenergi är på just deras fastighet.

Med hjälp av solkartan kan Lidingös fastighetsägare ta reda på hur mycket solen strålar på taket, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att närmare undersöka förutsättningarna.

– Genom kartan vill vi inspirera till mer miljösmarta val. Sverige har faktiskt bra förutsättningar för solenergi och priserna blir mer och mer förmånliga, säger stadens miljösamordnare Stina Jaensson.

Solkartan har tagits fram gemensamt i Stockholms län inom ramen för energi- och klimatrådgivningen och publicerades på lidingo.se under december. Svar på frågor om kartan eller rådgivning kring solenergi ges av Energi- och klimatrådgivningen på www.energiradgivningen.selänk till annan webbplats.

Mer information

Till toppen av sidan