Sänkt avgift för sophämtning 

Nästa år kan avgiften för sophämtning bli upp till 10 procent lägre och hämtning av matavfall billigare. Teknik- och fastighetsnämnden har beslutat att förändra avfallstaxan, vilket ger de flesta lägre avgifter. För att främja miljön vill nämnden verka för färre hämtningar av hushållsavfall och ökad utsortering av matavfall.

Hur pass mycket avgiften sänks beror på abonnemangstyp. Småhusägare, flerbostadshus och företag som har kärlabonnemang får lägre avgift för hämtning av brännbart hushållsavfall. Flerbostadshus och företag erbjuds kostnadsfri hämtning av matavfall en gång i veckan medan småhusägare får fortsatt gratis hämtning av matavfall varannan vecka.

För de som har säckabonnemang eller hämtning tre gånger i veckan blir avgiften oförändrad.

- Vi är glada över att avfallsverksamheten fungerar så effektivt att vi nu kan sänka avgifterna för de flesta abonnemang, säger Christer Åkerhielm, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden. Med den nya taxan vill vi värna miljön genom att minska antalet transporter och uppmuntra flera att sortera ut matavfall.

Bakgrund

Avfallsverksamheten är taxefinansierad och får inte gå med vinst eller förlust. Den nuvarande taxan har gällt sedan 2013. Orsaken till att avgifterna sänks är att staden idag har högre intäkter än kostnader för avfallsverksamheten.

Den nya taxan gäller från och med 1 januari 2018.

Avfallstaxa 2018PDF (pdf, 202.6 kB)

Till toppen av sidan