Samråd: Chans att tycka till om Villa Brevik

Vi skickar nu ut planförslaget för Villa Brevik på samråd för att få in synpunkter. Samrådet pågår den 28 februari till den 21 mars, med ett öppet hus den 7 mars kl. 18.00-19.30 i Villa Brevik.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga sex nya bostäder inom planområdet samt att skydda 1920-tals villan och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.

De nya byggnaderna ska enligt planförslaget harmoniera med Villa Brevik, smälta in i kulturmiljön i området och utseendemässigt bidra till ett varierat inslag i Breviks villastad.

Samråd och samrådsmöte

Mellan den 28 februari och 21 mars 2018 visas planhandlingarna under respektive ordinarie öppettider här:

  • Stadshusets reception
  • Biblioteket i Lidingö centrum
  • Stadens webbplats, www.lidingo.se/detaljplaner

Staden bjuder in till ett samrådsmöte i form av öppet hus den 7 mars 2018 kl. 18.00-19.00 i Villa Brevik, Södra Kungsvägen 254. Vid detta tillfälle finns möjlighet att ställa frågor.

Synpunkter på planförslaget kan skickas till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Mer information

Pågående detaljplan: Villa Brevik - Gräset 8

Till toppen av sidan