Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Samråd: Chans att tycka till om Torselden 8 m.fl.

Vi skickar nu ut planförslaget för Torselden 8 m.fl. på samråd för att få in synpunkter. Samrådet pågår mellan den 20 juni till den 2 september 2018, med ett öppet hus den 20 augusti klockan 17.30-19.30 i Stadshusets lokal "Baggeby".

Visualisering över Torselden 8 m.fl.

Visualisering över Torselden 8 m.fl.

Planens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge på fastigheten Torselden 8 m.fl. i stadsdelen Torsvik. Området är värderat som kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö och den nya bebyggelsen ska anpassa sig till omkringliggande bebyggelse både gällande utformning och skala. Detaljplanen ska även göra det möjligt med fortsatt samnyttjande av vissa ytor inom planområdet och fortsatt allmän passage igenom området.

Planens genomförande förutsätter att viss befintlig bebyggelse rivs.

Samråd och samrådsmöte

Under samrådsperioden ställs planförslaget ut och alla bjuds in till att tycka till om detaljplanen.

Mellan den 20 juni och 2 september 2018 visas planhandlingarna under respektive ordinarie öppettider här:

Staden bjuder in till ett samrådsmöte i form av öppet hus den 20 augusti 2018 kl. 17.30-19.30 i Stadshusets lokal "Baggeby", Stockholmsvägen 50, 181 32 Lidingö. Vid detta tillfälle finns möjlighet att ställa frågor.

Synpunkter kan skickas till miljö.stadsbyggnad@lidingo.se. Ange att ärendet avser Torselden 8 i mailet.

Mer information

Pågående detaljplan: Torselden 8 m.fl.länk till annan webbplats

Till toppen av sidan