Salmonella bland fåglar och katter - tänk på hygienen

Varje år, särskilt under våren, rapporteras fall av salmonella till veterinärer. I Stockholms län registrerades 136 salmonellasmittade katter under januari, varav ett bekräftat fall på Lidingö.

 

Salmonella kan smitta mellan olika djur och även till människa. Salmonellabakterier sprids från fåglars avföring, via katter som tagit smittade fåglar, och med föremål eller vatten som har förorenats med avföring.

God hygien minskar smittrisken

För att människor ska bli smittade krävs vanligtvis en större dos salmonellabakterier. Små barn, gravida, äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar kan vara känsligare.

  • Det är viktigt med god hygien.
  • Låt småbarn tvätta händerna under vuxens uppsikt.

När salmonellasmitta sprids till människor är det oftast genom smittad mat där salmonellabakterier har fått möjlighet att föröka sig.

Kontakta läkare om du misstänker att du eller en anhörig har blivit smittad. Du kan även läsa mer på 1177.se Vårdguiden: Fakta och råd om salmonellalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försök hålla barn och katter borta från fågelmatning

Tänk på att småbarn inte ska leka i nära anslutning till fågelbord och andra fågelmatningsställen. Se till att barn tvättar händerna om de varit i kontakt med fågelspillning, klappat misstänkt sjuka katter eller kommit i kontakt med en kattlåda där katten bajsat. Samma gäller även för vuxna, i synnerhet om man tillhör någon riskgrupp.

Det bästa sättet att hindra katter från att bli smittade är att hålla dem borta från fågelbord. Det kan dock vara svårt i praktiken. Har du själv fågelbord, försök att hålla rent bordet och marken under och tvätta noggrant händerna när du har fyllt på, skött om fågelbordet eller gjort rent.

Kontakta veterinär vid misstanke om att din katt har salmonella

Katterna smittas vanligen när de jagar döda eller sjuka småfåglar eller kommer i kontakt med avföring från smittbärande fåglar. Andra smittkällor kan också förekomma, såsom rått kött, smittat kattfoder, smågnagare eller smitta i miljön.

Enligt Bodil Schöneberg, länsveterinär på Länsstyrelsen i Stockholm finns det troligen varje år även ett stort antal katter som aldrig får en diagnos. Symtomen hos smittade katter varierar. En del katter får endast lindriga symtom som går över av sig själv, andra katter får mer allvarliga symtom med diarré som ibland är blodblandad, aptitlöshet, feber, kräkningar och nedsatt allmäntillstånd.

Om du misstänker att din katt har fått salmonella bör du uppsöka veterinär som kan göra en klinisk bedömning och ta avföringsprover på katten samt ge den behandling vid behov. Oftast är behandlingen understödjande, antibiotikabehandling undviks i största mån.

  • Tvätta händerna noga när du har hanterat den sjuka katten, efter rengöring av kattlåda och andra föremål som kan ha blivit förorenade samt när du torkar upp eventuella kräkningar.
  • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk eller andra ytor med anknytning till livsmedel.
  • Var extra noga med all handhygien och tvätta händerna före matlagning och efter toalettbesök.
  • Diska kattens mat- och vattenskål noggrant med en egen diskborste.
  • Du bör även prata med familjemedlemmar och andra som träffar den sjuka katten att de bör vara extra försiktiga med hygienen, med vem som bör hanterar katten och var den får vistas. Man bör begränsa alltför nära umgänge mellan katten och barn, det är till exempel olämpligt att en salmonellainfekterad katt sover i barnens säng.
  • Salmonellapositiva katter bör inte vistas i utrymmen där foder till andra djur förvaras och inte vistas i stall och ladugårdar.
  • Så länge katten har symtom bör den om möjligt hållas inomhus. Finns det flera husdjur i hushållet bör extra god hygien råda för samtliga under den tid som det finns en infekterad katt i hushållet, även om de andra djuren inte visar symtom. 

Läs mer på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatslänk till annan webbplats.

Till toppen av sidan