Så här kan Centrum se ut i framtiden

Det är full fart i centrumprojektet! Vi planerar för att öns centrum även i framtiden ska vara ett luftigt utomhuscentrum med småstadskänsla.

Skissen visar exempel på hur Centrum kan se ut i framtiden. Klicka på bilden så blir den större.

Just nu arbetar staden med tekniska utredningar kring trafik, offentliga miljöer såsom gator, torg och parker, dagvatten och övrig infrastruktur.

- Viktiga frågor är bland annat att skapa inbjudande och trygga offentliga miljöer. Vi vill ha hållbara lösningar för infrastrukturen som gör det enklare för Lidingöborna att leva miljösmart, säger Gustav Elfström, projektkoordinator för stadsutvecklingsprojektet Lidingö centrum.

Framtidens centrum

Framtidens Lidingö centrum är även fortsatt ett luftigt utomhuscentrum med småstadskänsla. Småstaden karaktäriseras genom att vi bygger varierat och anpassar bebyggelsen till platsen.

- Vi vill att det ska finnas grönska och en blandning av olika funktioner såsom bostäder, service, handel och kontor, kultur, mötesplatser och kollektivtrafik, säger Gustav Elfström.

Det ska vara lätt att överblicka sin omgivning och människorna som rör sig där. Framkomlighet och tillgänglighet är också viktigt. Lidingö centrum ska på ett tydligare sätt vara hela öns knutpunkt.

Ett samråd kring de första detaljplanerna planeras till hösten 2016.

Samtal om stadsutveckling

Dialogen kring stadsutvecklingen på Lidingö pågår hela tiden i olika forum. Besök gärna vår samtalsserie ”Samtal om stadsutveckling”, ett öppet möte som anordnas ungefär fyra gånger per år.

Nästa tillfälle är torsdagen den 1 september klockan 18.30–20.00 i Stadshusets sessionssal (ingen föranmälan krävs). Då fokuserar vi på stadsutvecklingsprojektet i Högsätra.

Till toppen av sidan