Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Reviderat planuppdrag för detaljplanen Lojobacken i Rudboda

Kommunstyrelsen förlänger inte markanvisningsavtalet gällande bostäder på stadens mark i Lojo, Rudboda. Planuppdraget ändras till att endast gälla fastigheten Lojo 1.

Drönarbild över skogsområde

Det var vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari som beslutet att inte förlänga markanvisningsavtalet fattades.

- Det här är ett beslut som ligger helt i linje med vår förändrade strategi. Nu när avtalet löpt ut väljer vi att inte förlänga det då vi värnar Lidingös gröna ytor, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors, (M).

Beslutet om planuppdrag för bostäder genom projektet Lojobacken togs av kommunstyrelsen i augusti 2013. Det hade då initierats av bostadsrättsföreningen Rudboda men utökades till att även gälla byggande av hyresrätter på stadens mark. Efter en markanvisningstävling tecknades ett markanvisningsavtal som innebar möjligheten att exploatera stadens markområde. Då avtalet löpte ut vid årsskiftet 2018/2019 väljer majoriteten att inte förlänga det.

- Vi väljer att fokusera på en upprustning av Rudboda torg som med åren har blivit slitet och eftersatt. Ett attraktivt Rudboda torg med förbättrad service tror vi bättre gagnar de boende i området, säger Daniel Källenfors.

På fastigheten Lojo 1, utmed Lojovägens södra sida, bygger bostadsrättsföreningen Rudboda fem nya flerbostadshus på sin egna mark tillsammans med Peab.

Till toppen av sidan