Permanent förskola vid Kalvhagsvägen

Den 24 januari tog staden beslut om att gå vidare med ett justerat planuppdrag för en permanent förskola på Kalvhagsvägen, Islinge förskola.

Islinge förskola idag. Permanent byggnad planeras.

Behovet av förskoleplatser i området är, och förväntas fortsätta vara, stort och den permanenta förskolan ska ersätta den tillfälliga paviljongen, fd Kalvhagens förskola, som byggdes 2005. Den nya förskolan ska ha plats för 100-110 barn jämfört med dagens 70.

Norr om gamla förskolan

Den nya förskolan kommer att placeras norr om och så nära den tillfälliga paviljongen som möjligt och få en gård norr om den nya byggnaden. Under byggtiden är planen att paviljongen ska stå kvar och användas som förskola precis som nu. Förutom en ny byggnad kommer också parkeringslösningen att ses över och anpassas efter den nya förskolans storlek.

Gång- och cykelvägen i området kommer inte att påverkas, men gångstigen från Norra Kungsvägen längs kullen kan komma att dras om.

Samråd i vår

Det som sker närmast är att ett samrådsförslag tas fram utifrån det justerade planuppdraget. Under samrådsperioden senare i vår ställs planförslaget ut och alla bjuds in till att tycka till om detaljplanen.

Förutsatt att allt går enligt plan beräknas den nya förskolan att börja byggas sommaren 2019 med inflyttning sommaren 2020.

Läs mer om förslaget

Till toppen av sidan