Parkeringslösningar en stor fråga vid Centrum-samrådet

Tack alla ni som kom in med synpunkter på förslaget till första etappen av Lidingö centrums utveckling. De inkomna synpunkterna utgör ett underlag för stadens politiker inför kommande beslut om detaljplanens utformning.

En av de stora frågorna under samrådet har handlat om parkeringsplatser i Centrum. Därför genomför vi nu en fördjupad garageutredning och geotekniska undersökningar som på ett tydligare sätt ska visa hur en modern parkeringslösning kan se ut i Lidingö centrum. Större parkeringsanläggningar under mark planeras för att säkerställa god tillgänglighet till Centrum för alla trafikslag.

Mer information

Till toppen av sidan